Munkatársak

Munkatársak: nevelőtestület, technikai dolgozók

NEVELŐTESTÜLET
Név Beosztás Székhely/telephely
Belics Katalin óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Bornemissza Viktória óvodapedagógus Székhely
Csuthy Krisztina óvodapedagógus Érem utcai telephely
Debreczeny Melinda óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Debreceni Mónika óvodapedagógus Érem utcai telephely
Fejesné Turai Rita óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Földesi Gabriella óvodapedagógus Székhely
Füstné Bakos Veronika óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Francsicskovics Dominika óvodapedagógus Érem utcai telephely
Görbedi Dóra óvodapedagógus Székhely
Grozdits Ildikó óvodapedagógus Székhely
Grüll Csilla Szilvia óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Hajtmanszki Zoltánné óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Homoki Klára óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Hornyik Zsuzsanna Margaréta óvodapedagógus Derzsi utcai telephely
Horváth Dóra óvodapszichológus
Horváthné Szabó Éva óvodapedagógus Székhely
Hurtony Nicoletta óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Jakabné Szabó Gyöngyi óvodapedagógus Székhely
Khoórné Rápolthy Beáta óvodavezető
Kollár Attiláné óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Komjáti Gézáné óvodapedagógus Derzsi utcai telephely
Koncz Bianka óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Kovács Éva óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Kovács Marietta óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Lengyel-Horváth Mária óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Ludasi Mónika óvodapedagógus Székhely
Ludasi Róbertné óvodapedagógus Érem utcai telephely
Micza Beáta óvodapedagógus Érem utcai telephely
Mindákné Helbich Éva óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Molnár Mariann óvodapedagógus
Molnárné Szabó Erzsébet Zsanett óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Náhol Ágnes óvodapedagógus Székhely
Nagy-Tóth Klára óvodapedagógus Székhely
Pásztor Ágnes óvodapedagógus Érem utcai telephely
Pataki Beáta Krisztina óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Pogácsás Judit óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Poószné Bleicher Mária óvodapedagógus Székhely
Rujder Tünde gyógypedagógus
Salasovics Marianna óvodapedagógus Derzsi utcai telephely
Siposné Bödey Erzsébet óvodapedagógus Székhely
Skerlec Szabolcs óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Smeláné Kovalcsik Györgyi óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Szabó Mónika Katalin óvodapedagógus Székhely
Szabóné Salamin Krisztina óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Szakál Éva óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Szebellédi Katalin óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Szottáné Walter Ágnes óvodapedagógus Derzsi utcai telephely
Takács Viktória óvodapedagógus Székhely
Vadné Nemes Ágnes óvodapedagógus Székhely
Vajda Andrea óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Varga Lászlóné óvodapedagógus Székhely
Vida Zsófia óvodapedagógus Székhely

 

TECHNIKAI DOLGOZÓK
Név

Beosztás

Székhely/Telephely

Bakkné Ványai Beáta pedagógiai asszisztens Érem utcai telephely
Bátonyi Bernadett dajka Érem utcai telephely
Bőhmné Löwinger Éva pedagógiai asszisztens Székhely
Dr. Buncsákné Mizser Judit Erika dajka Székhely
Csikós Krisztina takarító Bükköny Óvoda telephely
Csuhajné Forcsák Marian dajka Bükköny Óvoda telephely
Debreczeni Tünde dajka Érem utcai telephely
Demeter Judit dajka Székhely
Drozdik Péterné dajka Székhely
Farkas Tímea dajka Bükköny Óvoda telephely
Guba Ferenc Imréné dajka Pajkos Óvoda telephely
Grám Tamara konyhás Pajkos Óvoda telephely
Győző Bianka pedagógiai asszisztens Bükköny Óvoda telephely
Hegedűs Zoltán József kertész Pajkos Óvoda telephely
Hirtling Márta konyhás Derzsi utcai telephely
Hódiné Gombos Katalin dajka Bükköny Óvoda telephely
Huszárné Füg Melinda konyhás Bükköny Óvoda telephely
Juhász Gáborné pedagógiai asszisztens Bükköny Óvoda telephely
Juhász Istvánné takarító Érem utcai telephely
Kasikné Nyika Ildikó dajka Székhely
Kass Elvira pedagógiai asszisztens Bükköny Óvoda telephely
Kemény Gizella pedagógiai asszisztens Székhely
Királyné Zemmel Brigitta konyhás Érem utcai telephely
Kocsis Ágnes Katalin pedagógiai asszisztens Érem utcai telephely
Kovács Alexandra Barbara dajka Derzsi utcai telephely
Kovácsné Tiszó Andrea dajka Bükköny Óvoda telephely
Krasznai Lászlóné dajka Pajkos Óvoda telephely
Liberné Balázs Mónika pedagógiai asszisztens Pajkos Óvoda telephely
Miskolczi Zsuzsa Gabriella dajka Bükköny Óvoda telephely
Molnár Bálintné dajka Pajkos Óvoda telephely
Müller Brigitta óvodatitkár Érem utcai telephely
Nádaski Erika takarító Székhely
Nagy Judit dajka Székhely
Nagy Istvánné dajka Érem utcai telephely
Orsóné Berta Andrea konyhás Székhely
Orsós Magdolna takarító Bükköny Óvoda telephely
Ponák Erika dajka Pajkos Óvoda telephely
Schulek-Tóth Kinga pedagógiai asszisztens Érem utcai telephely
Svenk Istvánné dajka Derzsi utcai telephely
Szabó Katalin dajka Bükköny Óvoda telephely
Szalai Brigitta óvodatitkár Pajkos Óvoda telephely
Szászné Török Andrea óvodatitkár Bükköny Óvoda telephely
Szűcs Judit óvodatitkár Székhely
Úrhegyi Alexandra dajka Székhely
Veres Georgina takarító Székhely
Vodli Mária dajka Pajkos Óvoda telephely
Wagnerné Tóth Anita dajka Bükköny Óvoda telephely
Wellek Margit kertész Bükköny Óvoda telephely

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA