Munkatársak

Munkatársak: nevelőtestület, technikai dolgozók

NEVELŐTESTÜLET
Név Beosztás Székhely/telephely
Belics Katalin óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Bitó Ágnes óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Bornemissza Viktória óvodapedagógus Székhely
Csuthy Krisztina óvodapedagógus Érem utcai telephely
Dovalovszki Éva óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Dudinszky Zsanett óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Dr. Lenczné Szántó Gabriella óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Fejesné Turai Rita óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Földesi Gabriella óvodapedagógus Székhely
Füstné Bakos Veronika óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Gellért Anna gyógypedagógus  
Grozdits Ildikó óvodapedagógus Székhely
Grüll Csilla Szilvia óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Hajtmanszki Zoltánné óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Horváth Ádámné óvodapedagógus Érem utcai telephely
Horváthné Szabó Éva óvodapedagógus Székhely
Hurtony Nicoletta óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Jakabné Szabó Gyöngyi óvodapedagógus Székhely
Khoórné Rápolthy Beáta óvodavezető
Kollár Attiláné óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Komjáti Gézáné óvodapedagógus Derzsi utcai telephely
Koncz Bianka óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Kovács Marietta óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Kulcsár Irén óvodapedagógus Derzsi utcai telephely
Ludasi Mónika óvodapedagógus Székhely
Ludasi Róbertné óvodapedagógus Érem utcai telephely
Mészárosné Jaczina Mónika óvodapedagógus Érem utcai telephely
Molnár Daniella Georgina óvodapedagógus Székhely
Molnár Mariann függetlenített óvodavezető helyettes
Molnárné Ruttner Réka óvodapeszichológus
Náhol Ágnes óvodapedagógus Székhely
Nagy-Tóth Klára óvodapedagógus Székhely
Pásztor Ágnes óvodapedagógus Érem utcai telephely
Pataki Beáta Krisztina óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Pogácsás Judit óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Rácz Ottília óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Siposné Bödey Erzsébet óvodapedagógus Székhely
Skerlec Szabolcs óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Smeláné Kovalcsik Györgyi óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Szabó Mónika Katalin óvodapedagógus Székhely
Szabóné Salamin Krisztina óvodapedagógus Bükköny Óvoda telephely
Szebellédi Katalin óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely
Szottáné Walter Ágnes óvodapedagógus Derzsi utcai telephely
Vadné Nemes Ágnes óvodapedagógus Székhely
Vajda Andrea óvodapedagógus Pajkos Óvoda telephely

 

TECHNIKAI DOLGOZÓK
Név

Beosztás

Székhely/Telephely

Bakkné Ványai Beáta pedagógiai asszisztens Érem utcai telephely
Bátonyi Bernadett dajka Érem utcai telephely
Bozók Richárd kertész Derzsi utcai telephely
Bőhmné Löwinger Éva pedagógiai asszisztens Székhely
Dr. Buncsákné Mizser Judit Erika dajka Székhely
Cselkó Judit pedagógiai asszisztens Bükköny Óvoda telephely
Csikós Krisztina takarító Bükköny Óvoda telephely
Csuhajné Forcsák Marian dajka Bükköny Óvoda telephely
Csengei Lajos kertész Bükköny Óvoda telephely
Demeter Judit dajka Székhely
Drozdik Péterné dajka Székhely
Fehérvári Veronika pedagógiai asszisztens Székhely
Guba Ferenc Imréné dajka Pajkos Óvoda telephely
Hirtling Márta konyhás Derzsi utcai telephely
Hódiné Gombos Katalin dajka Bükköny Óvoda telephely
Horváth Józsefné dajka Derzsi utcai telephely
Huszárné Füg Melinda konyhás Bükköny Óvoda telephely
Juhász Gáborné pedagógiai asszisztens Bükköny Óvoda telephely
Kardos Krisztián kertész Bükköny Óvoda telephely
Kasik András kertész Székhely
Kasikné Nyika Ildikó dajka Székhely
Kass Elvira pedagógiai asszisztens Bükköny Óvoda telephely
Kemény Gizella pedagógiai asszisztens Székhely
Királyné Zemmel Brigitta konyhás Érem utcai telephely
Kiss Tünde dajka Érem utcai telephely
Kocsis Ágnes Katalin pedagógiai asszisztens Érem utcai telephely
Kodák Mónika takarító Pajkos Óvoda telephely
Kovácsné Tiszó Andrea dajka Bükköny Óvoda telephely
Kőhalminé Barcsi Melinda takarító Bükköny Óvoda telephely
Krasznai Lászlóné dajka Pajkos Óvoda telephely
Kutasi Adrienn pedagógiai asszisztens Pajkos Óvoda telephely
Majorné Dömök Zsuzsanna pedagógiai asszisztens Derzsi utcai telephely
Mánya Zoltán takarító Pajkos Óvoda telephely
Miskolczi Zsuzsa Gabriella dajka Bükköny Óvoda telephely
Molnár Bálintné dajka Pajkos Óvoda telephely
Nádaski Erika takarító Székhely
Nagy Istvánné Attiláné dajka Érem utcai telephely
Pásztor Edith Katalin dajka Székhely
Pozsárné Bódi judit konyhás Pajkos Óvoda telephely
Révész Katalin pedagógiai asszisztens Székhely
Szabó Katalin dajka Bükköny Óvoda telephely
Szalai Brigitta óvodatitkár Pajkos Óvoda telephely
Szászné Török Andrea óvodatitkár Bükköny Óvoda telephely
Szilvás-Ruth Mónika konyhás Székhely
Szűcs Judit óvodatitkár Székhely
Tókos-György Orsolya dajka Székhely
Tóthné Seres Éva Ágnes takarító Érem utcai telephely
Trestyén Anamária dajka Székhely
Vodli Mária dajka Pajkos Óvoda telephely
Wagnerné Tóth Anita dajka Bükköny Óvoda telephely
Windtné Juhász Krisztina Ágnes dajka Bükköny Óvoda telephely

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA