Csoportok

A Pajkos Óvoda telephely csoportjai

Brumi csoport (vegyes)

A csoport óvodapedagógusai:

Bitó Ágnes

A csoport pedagógiai asszisztense:

Halmosné Erős Anikó

A csoport dajkája:

Balázs Bernadett

„Sokan vagyunk sokféle értékkel.” Nevelőmunkánk során a hozott értékeinket igyekszünk beleépíteni a mindennapokba.

Amit mi adni tudunk a gyermekeknek: nyitottságot az új módszerekre, folyamatos megújulásra, hogy megteremthessük az érzelmi biztonságot és a harmonikus fejlődés lehetőségét a 21. századi gyermek egyéni sajátosságaihoz igazodva. Ezek megvalósításához saját erősségeinket hívjuk segítségül: az éneket, a zenét, az élő hangszerjátékot, illetve az ezekre épülő programjainkat, mint az Így tedd rá! program és a papírszínház. Fontosnak tartjuk, hogy minél aktívabban belevonjuk őket a tevékenységekbe, és így saját tapasztalataik által ismerjék fel képességeiket és közösségbe tartozásukat: egyéni hangszerhasználat, csoportos szivárvány ejtőernyő, bábszínház, közös alkotások. A mindennapjainkat színesebbé teszik az óvodába szervezett programok (koncert, meseelőadás, állatmegismerő foglalkozások), illetve a csoportos és óvodai kirándulások, kulturális programok.

* * *

Csőrike csoport (vegyes)

A csoport óvodapedagógusai:

Szebellédi Katalin

Kovács Márta

A csoport dajkája:

Pozsárné Bódi Judit

A gyermekek alapvető tevékenységének a játékot tekintjük, mindennapi munkánk során, a játékos tevékenységeken alapuló képességfejlesztés kapja a fő hangsúlyt. Úgy gondoljuk, hogy minden tevékenység, amit a gyermek, játékként él meg, számára fejlesztő hatású, ezért a pedagógiai munkában a játékos ismeretadásra törekszünk. A gyermekek értelmi intelligenciájának fejlesztése mellett kiemelt feladatunknak érezzük az érzelmi intelligencia fejlesztését, hiszen a lelki egészség az alapja a személyiség sokoldalú fejlődésének. Gazdag játéklehetőség megteremtésével, változatos mozgásra motiválással, a gyermekekhez közelálló munkatevékenységek gyakorlásával, kötött és kötetlen tevékenységek keretében fejlesztjük a gyermekeket, amihez sok eszköz és módszer áll rendelkezésünkre. A SNI gyermekek speciális fejlesztésénél figyelembe vesszük a fejlesztő és gyógypedagógus kollégáink tanácsait, szoros együttműködésben valósítjuk meg az integrált nevelést.

* * *

Ficánka csoport (vegyes)

A csoport óvodapedagógusai:

Fekete Melitta

Vajda Andrea Ildikó

A csoport dajkája:

Krasznai Lászlóné

A Ficánka csoport kis létszámú, vegyes csoport. A szeretetteljes, nyugodt, derűs légkör biztosításával, vidám gyermekek nevelése, boldog gyermekkor biztosítása a célunk. A különböző tevékenységek során játékos képességfejlesztéssel alakítjuk személyiségüket. Mint óvodapedagógusok különösen fontosnak tartjuk a hosszantartó levegőn való tartózkodást, mozgást, mely hozzájárul egészséges életmódjukhoz, önfejlesztésükhöz, így lehetőség szerint minél több időt töltünk az udvaron.

A gyerekek egyéni képességeit a gyerekekkel együtt játszva, sokat beszélgetve, mesélve, mondókázva, énekelve igyekszünk fejleszteni. Támogatjuk a gyermekek szabad játéktevékenységét, kreativitásuk kibontakoztatását és elgondolásaik megvalósítását. A különböző társasjátékok segítségével fejlesztjük a gyermekek társas kapcsolatait és nyelvi képességeit.

A csoportszobában található akvárium és élővilágának gondozása közös feladatunk, mely által megalapozzuk a gyermekek állatbarát hozzáállását. A sokrétű környezeti tartalmú programjaink által fejleszteni kívánjuk csoportunk gyermekeinek környezetbarát magatartását a környezeti fenntarthatóság kialakítása és megerősítése érdekében.

* * *

Katica csoport (vegyes)

A csoport óvodapedagógusai:

Kollár Attiláné

Pedagógiai asszisztense:

Bagó Natália

A csoport dajkája:

Vodli Mária

Sikeres nevelőmunkánk alapját képezi, hogy kiemelt fontosságúnak tartjuk óvodáskorú gyermekeink érzelmi kötődését, érzelmi biztonságának nyújtását és a szeretetteljes kapcsolat kialakulását. Legfontosabb értékeink a szeretet, tapasztalás, élménynyújtás, játék és az egyéni bánásmód. Célunk a gyermekek kíváncsiságának kielégítése, érdeklődésük felkeltése, anyanyelvileg fejlett, világot megértő, önmagát kifejezni tudó gyermekek nevelése, a mindenkiben ott rejlő tehetség kibontakoztatása. Csoportunk mindennapjaiban szerepet kap a drámajáték módszerének alkalmazása és a kreativitás fejlesztése, mely lehetőséget biztosít a gyermekek egész személyiségének fejlesztéséhez.

Mottónk:

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.

Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.

Miért is hasonlítanád össze őket?

Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű.”

* * *

Pillangó csoport (vegyes)

A csoport óvodapedagógusa:

Belics Katalin

Farkasné Nádor Viktória

A csoport dajkája:

Virág Márta

A Pillangó csoportban kiemelkedően fontosnak tartjuk a hagyományos értékrend átörökítését a következő nemzedékre.

Módszertanunkra jellemző a szocializáció erősítése, a játékos készség és képességfejlesztés, melyet elsősorban a játéktevékenységen keresztül valósítunk meg (pl.: szerep és szabályjátékok, konstruálások és építések, vizuális kifejezésmódok, mozgásos tevékenységek, szocializációs és kooperatív játékok…).

A szabadon választott játékokat kiegészítjük a közös tevékenységekkel (pl.: beszélgető kör, séták, kirándulások, múzeumlátogatások…), valamint lehetőséget adunk a szülőknek is arra, hogy alkalmanként részesei lehessenek egy-egy óvodán belüli programnak (pl.: közös kertszépítés, növényültetés, barkácsdélután, karácsony ünnep, édesanyák egyéni felköszöntése anyáknapja alkalmából.

Mindezek együtt biztosítják a csoportunkba járó gyermekek, harmonikus fejlődését, az életre, az iskolára való felkészülését.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA