Szülői értekezletek

Szülői értekezletek, réteg szülői értekezletek tervezett időpontjai

(a szülői értekezletek és fórumok kezdési időpontja 16:30 óra), az értekezleteinket online formában, vagy kültéri helyszínen szervezzük (jó idő esetében) a járványügyi szabályok betartásával

Bükköny Óvoda, Derzsi utcai, Érem utcai telephelyek

Csoport Tervezett téma Időpont

 

Csengőke

Kiscsoportosok lettünk és beiskolázás

2021.10.07.

Iskolába megyünk! Egészségvédelem

2022.02.03.

 
Harangvirág
Önállóságra nevelés

2021.10.12.

„Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje”

2022.02.22.

 
Margaréta
Az anyanyelvi nevelés jelentősége

2021.09.14.

A játék szerepe óvodáskorban

2022.02.17.

 
Napvirág
Társas kapcsolatok, konfliktuskezelés, elfogadás

2021.09.28.

A játékba ágyazott tanulás, tapasztalatszerzés

2022.01.27.

 

Búzavirág

A játék és a mese hatása a gyermeki személyiség fejlődésére

2021.09.15.

Az érzelmi intelligencia fejlesztése

2022.02.15.

 

 Pitypang

A társas kapcsolatok alakulása

2021.09.30.

Játék és tanulás

2022.02.10.

 

Csillagvirág

Iskolás lesz gyermekünk 2021.09.22.
Mit is jelent az, hogy iskolaérettség?

2022.02.16.

 

Pillangó

A gyerekek fejlettségmérése és iskolára való felkészítése az eredmények tükrében. Játék és mese összefüggése

2021.09.21.

Mozgás és értelmi fejlődés összefüggése

2022.02.08.

 

Süni

Közösség erősítése vegyes életkorú csoportban

2021.09.14.

Mese fontossága az erkölcsi nevelésen keresztül

2022.02.22.

 

Katica

A beszoktatás tapasztalatai, egészséges életmód kialakítása 2021.09.16.
Az érzelmi intelligencia szerepe az óvodai nevelésben

2022.01.20.

 

Csiga-biga

Az iskolaérettség

2021.09.22.

Értelmi, érzelmi és rajzfejlődés óvodáskorban

2022.01.19.

 

Napsugár

A beszoktatás tapasztalatai, szokások, szabályok a csoportban

2021.09.23.

Játék a csoportban, társas kapcsolatok alakulása

2022.01.27.

 

Albertfalvai Óvoda székhelye (a szülői értekezletek kezdési időpontja 16.00 óra)

Csoport Tervezett téma Időpont
 
Méhecske
Sírások, örömök 2021.10.07.
Érzelmi nevelés 2022.02.10.
 
Mókus
Iskolások leszünk 2021.09.21.
Honnan hová fejlődtünk 2022.02.01.
 
Tulipán
Nagycsoportosok lettünk 2021.09.16.
Iskolára készülünk 2022.02.15.
 
Piros alma
Szokás-szabály rendszer mélyítése 2021.09.14.
Mozgásfejlesztés 2022.02.02.

 

Süni

Középső csoportosok lettünk, új program bevezetése 2021.09.30.
Társas kapcsolatok alakulása, játék 2022.02.03.

 

Micimackó

Beszoktatás sikerei 2021.10.06.
Játék a csoportban (életképek) 2022.02.09.

 

 

Katica

Beszoktatás, egészségmegőrzés 2021.09.28.
Fejlesztés lehetőségei a vegyes csoportban 2022.01.18.

 

Pajkos Óvoda telephely

Csoport Tervezett téma Időpont

 
Katica

Az óvoda házirendje, érvényes járványügyi helyzet szabályai, higiéniai követelmények. A beilleszkedés tapasztalatai 2021.09.16.
A játék szerepe az iskolára való felkészítésben. Az iskolaérettség kritériumai 2022.01.19.
 
Ficánka
Közösségi élet szokásai , szabályai – szocializáció – játék fejlesztő hatásai 2021.09.15.
Iskolások leszünk. Iskolaérettség kritériumai 2022.01.19
 
Csőrike
Az óvodai élet rendje. Értékrend átadása és alakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően. Csoportunk szokás-, szabályrendje 2021.09.20.
Helyzetfelismerés, adekvát viselkedés alakításának lehetőségei a játékos fejlesztések során a mindennapokban. 2022.01.24.
 
Pillangó
Beilleszkedés tapasztalatai. Házirend 2021.10.07.
A mese (élő mese) fontossága a fejlődés érdekében 2022.01.27.

 

 Brumi

Az érvényes járványügyi szabályok megismerése. A játék szerepe az együttműködési készség és csoportkohézió fejlesztése szempontjából 2021.09.13.
Beszédfejlesztés, szókincsbővítés irodalmi művek, valamint bábjáték segítségével 2022.01.10.

 

Réteg szülői értekezletek

Téma Időpont Helyszín Felelős

Iskolára való alkalmasság

Molnárné Ruttner Réka

óvodapszichológus kollégánk előadása

2021. október 27.

Microsoft Teams vagy Google Meet felületen

vezető helyettesek

A tanköteles korú gyermekek szülei számára tájékoztató szülői értekezlet az iskolák részéről

Meghívott iskolák:

Újbudai Petőfi Sándor Ált. Isk.

Újbudai Grosics Gyula. Ált. Isk.

Újbudai Teleki Blanka Ált. Isk.

Domonkos Pál Péter Ált. Isk.

Bethlen Gábor Ált. Isk. és Gimn.

2022. január 20. csütörtök

Microsoft Teams vagy Google Meet felületen

 vezető helyettesek

Gyógytestnevelés Vadász Mónika gyógytestnevelő előadása

2022.május

Az épületeink tornatermébe szervezzük, vagy Microsoft Teams felületen

Vadász Mónika

A „NyugiOvi” programról szóló tájékozató egy csoport részére

 

2022.április 5.

A Pajkos épület tornatermében tervezzük, vagy Google Meet felületen

függetlenített óvodavezető helyettes

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA