Szülői értekezletek

Szülői értekezletek, réteg szülői értekezletek tervezett időpontjai

Csoport szintű szülői értekezletek tervezett időpontjai:

Albertfalvai Óvoda székhelye

(a szülői értekezletek kezdési időpontja 16.00)

Csoport Tervezett téma Időpont
Piros alma Iskolaérettség kritériumai 2023. 09. 13.
A csoportba járó gyermekek eredményei 2024. 01. 24.
Tulipán Beszoktatás tapasztalatai 2023. 10. 04.
Társas kapcsolatok alakulása 2024. 02. 15.
Mókus Játékos tanulás 2023. 09.20.
A csoport szokás szabályrendszerének alakulása, eredmények 2024. 01. 23.
Méhecske Iskolába készülünk 2023. 09. 27.
Hogyan tudják segíteni gyermekeiket a szülők? 2024. 02. 21.
Micimackó Óvoda-iskola átmenet kérdései, segítése 2023. 09. 19.
Anyanyelvi nevelés családdal együtt 2024. 02. 19.
Katica Óvodától az iskoláig- a fejlődés üteme 2023. 09. 21.
A gyermekek képességeinek egyéni fejlesztése. Egyéni differenciált fejlesztés lehetőségei az óvodai mindennapokban 2024. 01. 25.
Süni Beszoktatás sikerei, a nevelés alapkérdései ZOO program tervei 2023. 09. 26.
Anyanyelvi nevelés, anyanyelvi játékok ZOO program értékelése 2024. 02. 08.

Bükköny Óvoda telephely

(a szülői értekezletek kezdési időpontja 16.30)

Csoport Tervezett téma Időpont
Csengőke Életkori sajátosságok óvodáskorban 2023.09.27.
Játék és tanulás az óvodában. Differenciált fejlesztés lehetőségei 2024.01.31.
Harangvirág Nagycsoportból az iskolába: Hogyan lesz harmonikus az átmenet? 2023.09.26.
Képességfejlesztési módszerek, otthon is alkalmazható gyakorlatok 2024.02.01.
Margaréta Kiscsoportos szokás-, szabályrendszer ismertetése. Folyamatos beszoktatás tapasztalatai, tervek a félévre 2023.09.12.
A játék szerepe és fontossága 2024.01.23.
Napvirág Az önállóság szerepe a gyermeki személyiség fejlődésben. Különleges megsegítést igénylő gyermek integrációja a csoportunkban 2023.09.20.
Az iskolaérettség kritériumai. A kudarcmentes átmenet az óvodai élet és az iskola között 2024.02.07.
Búzavirág Mese – Nyelv – JátékAnyanyelvi fejlesztés játékosan 2023.09.19.
Az óvoda iskola átmenet problémái, az iskolaérettség 2024.02.06.
Pitypang Mese, vers, mondókázás fontossága az óvodáskorban 2023.09.21.
Érzelmi nevelés és a társas kapcsolatok alakulása, fejlesztése az óvodás korú gyermekeknél 2024.01.25.
Csillagvirág Az érzelmi intelligencia fejlesztése vegyes életkorú csoportban 2023.09.28.
A digitális világ veszélyei 2024.01.18.

Derzsi utcai telephely

(a szülői értekezletek kezdési időpontja 16.30)

Csoport Tervezett téma Időpont
Pillangó Beilleszkedés tapasztalatai, szokás -szabályrendszer. Együttműködő nevelés 2023.09.26.
Társas kapcsolatok alakulása 2024.01.23.
Süni Az óvodai beilleszkedés folyamata 2023.09.19.
Finommotorika, grafomotorika fejlesztése 2024.02.13.

Érem utcai telephely

(a szülői értekezletek kezdési időpontja 16.30)

Csoport Tervezett téma Időpont
Katica A befogadás. visszafogadás tapasztalatai, házirend, szabály - és szokásrendszer a csoportban 2023.09.12.
Anyanyelvi nevelés óvodáskorban 2024.01.31.
Csiga-biga A szabad játék fejlesztő hatásai és támogatásának lehetőségei, az iskolaérettség kritériumai 2023.09.20.
Környezetvédelem, fenntarthatóságra nevelés 2024.01.24.
Napsugár A Házirend kiemelt pontjai, iskolaérettség, az iskolai életre hangolás 2023.10.11.
Az első félév tapasztalatai, a társas kapcsolatok alakulása a csoportban 2024.02.01.

Pajkos Óvoda telephely

(a szülői értekezletek kezdési időpontja 16.30)

Csoport Tervezett téma Időpont
Brumi Beszoktatás, befogadás tapasztalatai. A nevelési félév tervezett programjai 2023.09.11.
Egy napunk az óvodában, honnan-hová. Differenciált fejlesztés lehetőségei az egyéni sajátosságokat figyelembe véve. A nevelési félév tervezett programjai 2024.01.15.
Csőrike Mi vár ránk az évben? Készségek, képességek fejlesztése az életkori sajátosságokkal és a csoportszokásokkal, -szabályokkal összhangban 2023.09.12.
Tevékenységeink bemutatása. Fejlesztési lehetőségek egyéni és csoportos feladatok és játékok segítségével 2024.01.25.
Ficánka Szokások, szabályok csoportunkban, az óvodában 2023.09.19.
Erkölcsi nevelés a játék során 2024.01.29.
Katica Az óvoda házirendjének, csoport szokásainak és szabályainak ismertetése. Beilleszkedés tapasztalatai. A két korcsoport feladatainak összehangolása 2023.09.20.
A gyermek játékokon keresztüli komplex fejlesztése, fejlesztő hatásai. Aktualitások - értelmi és érzelmi fejlesztés lehetőségei 2024.01.17.
Pillangó Iskolás lesz-e? Amit tudni érdemes egy iskolába induló kisgyermeknek és a szülőknek 2023.09.14.
Hogyan készüljünk az iskolai életre? Hogyan válasszunk iskolát? 2024.01.23.

Réteg szülői értekezletek tervezett időpontjai:

Tervezett témák Helyszínek, időpontok Felelősök
A szülők pozitív szemléletének formálása az anyanyelvi nevelés és az otthoni mesélés fontossága érdekében.

2023.november 15.

MS Teams online

Szakmai Centrum Vezetője, óvodapszichológus
Iskolára való alkalmasság - óvodapszichológus, Borostyánkői Zsófia tájékoztatása: A Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2024. április 18–19-én kell beíratni.

2023. október 25.

MS Teams online

függetlenített óvodaigazgató helyettes, óvodapszichológus

A tanköteles korú gyermekek szülei számára tájékoztató szülői értekezlet az iskolák részéről

Meghívott iskolák:

Újbudai Petőfi Sándor Ált. Isk.

Grosics Gyula Katolikus Sport Ált. Isk,

Újbudai Teleki Blanka Ált. Isk.

Domonkos Pál Péter Általános Iskola

2024. január 30. 16.00-18.00 óra között

Bükköny Óvoda telephely tornatermében

függetlenített óvodaigazgató helyettes
Prevenciós mozgásfejlesztő pedagógus Vadász Mónika előadása a mozgásszervi panaszok megelőzésére és javítására szolgáló mozgásról

2024. május ...

Az épületeink tornatermébe szervezzük

helyettesek

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA