Szülői értekezletek

Szülői értekezletek, réteg szülői értekezletek tervezett időpontjai

(a szülői értekezletek és fórumok kezdési időpontja 16:30 óra)

Bükköny Óvoda, Derzsi utcai, Érem utcai telephelyek

Csoport Tervezett téma Időpont

 

Csengőke

Középsősök, nagycsoportosok lettünk. Iskolaérettség. Dátumok, időpontok, házirend. 2019.10.17.  
Egészségvédelem, a betegségek terjedésének megelőzése a csoportban. (ÓNOAP, házirend, ÁNTSZ) 2020. 02. 06.
 
Harangvirág
Az iskolakezdéssel járó változások a gyermekek életében. 2019. 10. 14.
Az iskolába készülő gyermekek anyanyelvi fejlettsége; beszédfejlődés. 2020. 02. 20.
 
Margaréta
Iskolaérettség. Komplexitás az óvodában. 2019. 10. 07.
Iskolaválasztás. Hogyan segítsük, támogassuk a gyermekeket az iskolai életre való felkészülésre. 2020. 02. 17.
 
Napvirág
A beilleszkedés tapasztalatai. Befogadás, elfogadás, másság. 2019. 10. 02.
Digitális függőségek. 2020. 03. 02.

 

Búzavirág

Az óvodai játék szerepe a személyiségfejlődésben. 2019. 10. 16.
Közösségi élet és együttműködő kommunikáció a gyermekekkel. 2020. 02. 05.

 

 Pitypang

Digitális függőségek. 2019. 10. 09.
Iskolaérettség, fejlesztés az óvodában. Az iskolaválasztás szempontjai. 2020. 03. 04.

 

Csillagvirág

Óvodás lett gyermekünk – a befogadás időszaka. 2019. 10. 10.
Az anyanyelvi nevelés és a mesehallgatás fontossága. 2020. 02. 12.

 

Pillangó

Beilleszkedés tapasztalatai, mese fontossága (kicsik)

Grafomotoros fejlesztés, finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztése játékosan (nagyok)

2019. 10. 24.

2019. 10. 16.

Óvodai szocializáció 2020. 01. 15

 

Süni

Heti rend, napirend, korcsoportra jellemző fejlettség 2019. 10. 17.
Tanulási képességek az óvodai nevelés tükrében 2020. 01. 28.

 

Katica

Környezetvédelem az óvodában 2019. 09. 25.
Egészséges életmód gyermekkorban 2020. 02. 06.

 

Csiga-biga

Az érzelmi nevelés jelentősége óvodáskorban, Nyugi ovi program 2019. 10. 02.
Anyanyelvi nevelés az óvodában, beszámoló a Nyugi ovi programról 2020. 01. 15.

 

Napsugár

A környezetvédelem fontossága az óvodában 2019. 09. 24.
Iskolaérettség kérdései 2020. 02. 04.

 

Albertfalvai Óvoda székhelye (a szülői értekezletek kezdési időpontja 16.00 óra)

Csoport Tervezett téma Időpont
 
Méhecske
Iskolával kapcsolatos kérdések 2019. 09.19.
Pécsi Rita előadása: Az internet veszélyei 2020. 01.23.
 
Mókus
Csoportszokások megerősítése, csoportkohézió 2019. 09. 24.
Pécsi Rita előadása: Az internet veszélyei 2020. 01. 22.
 
Tulipán
Beszoktatás tapasztalatai 2019. 10. 08.
Pécsi Rita előadása: Az internet veszélyei 2020. 01.23.
 
Piros alma
Iskolaérettség, programok 2019. 10. 10.
Pécsi Rita előadása: Az internet veszélyei 2020. 01. 22.

 

Százszorszép

Mivel segíthetjük az iskolára való felkészülést 2019. 10. 02.
Pécsi Rita előadása: Az internet veszélyei 2020. 01.23.

 

Süni

Iskolaérettség kérdései, iskolaválasztás 2019. 10. 03.
Pécsi Rita előadása: Az internet veszélyei 2020. 01. 22.

 

Micimackó

Beszoktatás kérdései, szokások, szabályok ismertetése 2019. 10. 09.
Pécsi Rita előadása: Az internet veszélyei 2020. 01. 22.

 

 

Katica

Beszoktatás, szokások, szabályok a csoportban 2019. 09. 17.
Pécsi Rita előadása: Az internet veszélyei 2020. 01.23.

 

Pajkos Óvoda telephely

Csoport Tervezett téma Időpont

 
Katica

Beilleszkedés tapasztalatai, a házirend ismertetése 2019.09.09.
Játék szerepe az iskolára való felkészítésben 2020.02.06.
 
Ficánka
Óvoda házirendje. Csoportszokások, tapasztalatok 2019.10.01.
A játék fontossága 2020.01.15.
 
Csőrike
Szokások és szabályok a sikeres nevelés szolgálatában 2019.09.12.
Feladataink gyermekeink személyiségének komplex fejlesztésében 2020.01.27.
 
Pillangó
Mesélj minden nap! 2019.09.26.
Informatikai technológia az óvodások kezében 2020.01.16.

 

 

Brumi

Család és az óvoda együttműködése, új gyermekek beilleszkedése, egymás elfogadása 2019.09.30.
Iskolaérettség fogalma 2020.01.13.

 

Réteg szülői értekezletek

Téma Időpont Helyszín Felelős

Iskolás lesz a gyermekem Horváth Dóra óvodapszichológus kollégánk előadása

2019. december 2.

2019. december 3.

2019. december 12.

Bükköny

épület tornaterme

Pajkos

épület Brumi csoportja

Székhely épület tornaterme

vezető helyettesek

A tanköteles korú gyermekek szülei számára tájékoztató szülői értekezletet tartanak a meghívott tanárok, iskolaigazgatók.

Meghívott iskolák:

Domonkos Pál Péter Ált. Isk.

Újbudai Petőfi Sándor Ált. Isk.

Újbudai Grosics Gyula. Ált. Isk,

Újbudai Teleki Blanka Ált. Isk.

2020. január 27.

2020. január 28.

2020. január 30.

Bükköny,

Pajkos,

Székhely épület tornaterme

 

 

vezető helyettesek

Gyógytestnevelés Vadász Mónika gyógytestnevelő előadása

2020.május....

2020.május....

2020.május....

Bükköny,

Pajkos,

Székhely épület tornaterme

Vadász Mónika

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA