Csoportok

A Derzsi utcai telephely csoportjai

Pillangó csoport (vegyes)

A csoport óvodapedagógusa:

Szottáné Walter Ágnes

A csoport pedagógiai asszisztense:

Majorné Dömök Zsuzsanna

A csoport dajkája:

Horváth Józsefné

Pillangó csoportunk vegyes csoport, 3-7 éves korú gyerekek együtt nevelődnek. A csoport összetétele változó, hol több, hol kevesebb kiscsoportos található, de ez elmondható a nagyobb gyerekekre is. Nagyon fontosnak tartjuk a gyerekek egymás iránti elfogadását, ha szükséges a gyerekek életkorához képest a fokozatos változtatást, együttműködést, erős közösség erősítését, melyhez biztosítjuk a szeretetteljes, nyugodt légkört. Mindig figyelünk a kicsik óvására, védésére, segítésére, nagycsoportosok iskolára való felkészítésére, ismétlő nagycsoportos gyerekek, tehetségígéretes gyerekek, illetve képességeiben elmaradt gyerekek fejlesztésére. Támogatjuk a rászoruló gyermekek logopédiai foglalkoztatását. Sok mesével, verssel, énekkel ismertetjük meg a gyerekeket, illetve játékos formában ismeretekkel, tapasztalatokkal fejlesztjük képességeiket. Törekszünk a komplexitás megvalósulására, az élményszerű tapasztalatszerzések közben fejlesztjük készségeiket, képességeiket (énekes játékok, vizuális tevékenységek közben versek, dalok, mondókák felidézése, mondókák mozgással kísérése).

Anyanyelvi mozgásos játékokkal fejlesztjük a beszéd - mozgás - gondolkodás ritmusának alakulását, összefüggését, harmonizálását. Célunk még az egyenletes lüktetés erősítése, hiszen ez a szótagoló olvasás előkészítése. Anyanyelvi játékokban is a differenciálást tekintjük legfontosabb célunknak, ugyanolyan sikerélménye legyen a kisebb gyerekeknek, mint a lassabban gondolkodó, képességeiben elmaradó, vagy éppen gyors gondolkodású gyerekeknek. Elsőnek és legfontosabbnak tartjuk a gyerekek felszabadult, örömteli játék tevékenységét, ahol a gyereket hagyjuk játszani, esetleg ötletet adunk, vagy csak jelenlétünkkel támogatjuk. A verekedést, csúfolódást, bántást nem engedjük, mindenképpen alakítjuk, tereljük jó irányba. A környezethez, állatokhoz való szeretetet, védelmet erősítjük sétával, kirándulással, aqáriumban lévő halaink megfigyelésével, gondozásukkal, óvodai udvarunk tisztán tartásával.

Egy a célunk: együttműködő, elfogadó, egymásra figyelő, segítő közösség nevelődése, melyben a gyerek, mint egyén is megjelenjen és középpontban legyen!

* * *

Süni csoport (vegyes)

A csoport óvodapedagógusai:

Kulcsár Irén

Komjáti Gézáné

A csoport dajkája:

Hirtling Márta

Vegyes csoporttal működünk, ami azt jelenti, hogy 3 – 6/7 éves korú gyermekeket nevelünk. A jó közösség abban mutatkozik meg nálunk, hogy a nagyok örömmel segítik és osztják meg tudásukat a kicsikkel, melyeket ők elfogadnak, élvezik a törődést. Ez az összetartozás például a bábjátékok, szerepjátékok során is megfigyelhető. A nagyobbak saját kezdeményezésre bábszínházat szerveznek. Kialakítják a nézőteret és a színpadot, ahol minden egyes gyermek szerepet kap. A csoport tagjai egytől egyig együtt játszik.

Csoportunkban nagy hangsúlyt fektetünk a környezetismereti nevelésre, környezetünk óvására. A gyerekek figyelnek arra, hogy a hulladékot hova dobják, műanyag vagy papír szelektívgyűjtőbe. Ezeket szín szerint is ismerik, valamint a komposztálót is rendeltetésszerűen használják. Az udvar tisztántartásában segítőkészek, szeretnek sepregetni, gereblyézni. A lehullott leveleket, letört ágakat a komposztálóba hordják el. Csoportunknak saját veteményeskertje van. Minden tavasszal ültetünk hagymát, paprikát és paradicsomot. Közösen öntözzük, ha száraz a földje, a gyerekek figyelmeztetnek minket rá.

Továbbá Süni csoportunknak van egy „titkos nyelve”. Csak magánhangzók hangoztatásáról felismerik saját nevüket, és még 1-2 egyszerűbb mondókát is.

Óvodásaink szeretnek detektíves szerepjátékokat játszani a csoportszobában és az udvaron egyaránt. Ilyenkor nagyítóval, távcsővel indulnak felfedező útra. Kalandjuk során térképet készítenek, a rejtélyek felderítését papírra vetik.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA