Csoportok

Az Érem utcai telephely csoportjai

Katica csoport (vegyes)

A csoport óvodapedagógusai:

Mészárosné Jaczina Mónika

Pócsné Hermanics Mária

A csoport pedagógiai asszisztense:

Kocsis Ágnes

A csoport dajkája:

Ambrus Jánosné

Feladataink közé tartozik a sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja, ezért is nagyon fontos, hogy a ránk bízott gyerekek mindennapjaikat harmonikus, otthonos légkörben töltsék a Katica csoportban. A kölcsönös szeretet, egymás elfogadása, a szokások és szabályok betartása biztosítja a nyugodt légkört. Napirendünket a folyamatosság és a rugalmasság jellemzi. A tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítására törekszünk, szem előtt tartva a szabad játék kiemelt fontosságát. Az éneklés a zenélés átszövi mindennapjainkat.

Az anyanyelvi készségek fejlesztése a mindennapi mondókázással, verseléssel, meséléssel történik. A mesék oldják és megnyugtatják a gyerekeket. Sokszor bábjátékozunk a gyerekekkel, mert segíti a kommunikációt, oldja gátlásaikat és fejleszti képzeletüket.

A gyerekek szívesen és sokszor végeznek ábrázoló és alkotó tevékenységet. Ilyenkor játszva sajátítják el a különböző technikákat. Hagyjuk kibontakozni a gyermek fantáziáját, alkotási vágyát; témajavaslatokkal tesszük változatossá az ábrázoló tevékenységet.

A mozgásfejlesztési feladatainkat a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva, mozgásos játékok szervezésével valósítjuk meg, kerüljük a gyerekek versenyeztetését, hiszen eltérő adottságokkal rendelkeznek.

A környező világ jelenségeit elsősorban közvetlen tapasztalati úton ismertetjük. Szívesen alkalmazzuk az IKT- eszközöket is a gyerekek tudásvágyának kielégítésére, a sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítására. Fontos számunkra, hogy gyermekeink az óvodáskort ismeretekkel-tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodva éljék meg.

* * *

Csiga-biga csoport (vegyes)

A csoport óvodapedagógusai:

Pásztor Ágnes

Polán Rebeka

A csoport pedagógiai asszisztense:

Wahl Zoltánné

A csoport dajkája:

Novák Csilla

Mi, a Csiga-biga csoport óvodapedagógusai, hiszünk a szeretet emberformáló erejében, és ezt a hitet erősítjük a gyerekekben is. Óvodásainkat egymás elfogadására, befogadására neveljük. Megtanítjuk őket arra, hogyan tudnak egymásnak segíteni, példát mutatunk abban, miként tudják megvigasztalni, aki bánatos. Arra ösztönözzük a gyerekeket, hogy céljaikat erőszak nélkül próbálják elérni, és tartsák tiszteletben társaik igényeit, vágyait is. Minden nap mesélünk, sokat énekelünk, táncolunk. Élményekkel teli, boldog gyerekkor lehetőségét szeretnénk megteremteni az óvoda falai között is. A csoportszobát úgy rendeztük be, hogy biztonságos, inspiráló játéktér legyen a gyerekek számára, amelyben kreatívan alkothatnak, barátkozhatnak, tapasztalatokat szerezhetnek önmagukról, csoporttársaikról, és világ érdekes jelenségeiről. A Varázsjátékok segítségével csoportunk hétről –hétre átélheti a közösségi játékok örömét, a képzelet szárnyán elrepülhetnek álmaik, vágyaik birodalmába, és mélyebben megismerhetik saját érzéseiket. Önbizalmuk növekszik, értelmi képességeik intenzíven fejlődnek, megtanulják magukat megnyugtatni, és az őket érő stresszhelyzetekkel megküzdeni. A gyerekek ízlésformálását, esztétikai nevelését is fontosnak tartjuk, ezért gyakran hallgatunk értékes, komolyzenei műveket, valamint zeneterápiás módszerekkel is elősegítjük a gyerekek alkotóképességének gyarapodását.

* * *

Napsugár csoport (vegyes)

A csoport óvodapedagógusai:

Csuthy Krisztina

Bakkné Ványai Beáta

A csoport pedagógiai asszisztense:

Schwartz Dóra

A csoport dajkája:

Nagy István Attiláné

A Napsugár csoportban kiemelt célunk, hogy az ide érkező gyermekek érzelmi biztonságra leljenek. Minden tevékenységünk alapja a szeretetteljes bánásmód, a gyermekközpontú szemlélet. A hozzánk járó gyermekeket arra tanítjuk, hogy egymással elfogadóak, toleránsak legyenek, segítsék egymást, konfliktusaikat szeretettel oldják meg.

Egyik legfontosabb feladatunk a szabad játék feltételeinek biztosítása, hiszen a kisgyermek a világról szerzett tapasztalatait a játékon keresztül tudja igazán feldolgozni. Ehhez megfelelő játékeszközökkel rendelkezünk és a különböző játékterek kialakítása is ezt a célt szolgálja. Mindemellett nagyon sokat játszunk együtt különböző anyanyelvi, mozgásos, dalos játékokat, nagyon szeretünk énekelni, táncolni.

Fontos számunkra a természet szeretete, környezetünk megismerése, ezért igyekszünk minél több időt a szabadban tölteni és élményszerző kirándulásokon részt venni.

Csoportszobánk tágas, világos, a dekorációink mindig színesek és vidámak, az aktuális évszaknak, ünnepnek megfelelőek. Célunk, hogy a gyermekek otthonos, barátságos környezetbe érkezzenek minden nap.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA