Csoportok

A Bükköny Óvoda telephely csoportjai

Csengőke csoport (vegyes)

A csoport óvodapedagógusai:

Dr. Lenczné Szántó Gabriella

Koncz Bianka

A csoport pedagógiai asszisztense:

Nagy-Tóth Valéria

A csoport dajkája:

Szabó Katalin

Egyszer volt, hol nem volt az Óperenciás tengeren is túl, ahol a nap mindig fényesen ragyog, ott várnak rátok a Csengőke csoportosok, kicsik és nagyok.

A hozzánk járó gyermekek szociális, értelmi, testi, lelki képességei folyamatosan fejlődhetnek ebben a sokszínű társaságban. Nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi intelligencia fejlődésére, ezen belül arra, hogy mások érdekeit is figyelembe vegyék és kialakuljon a vágyak késleltetésének képessége, mely nem csak az iskolában, hanem az életben való beválást is segíti. Konfliktusaik kezelésében az asszertív kommunikációs technikát és a konstruktív konfliktus kezelés módszerét alkalmazzuk.

Szívesen szervezünk olyan programokat, melyben a gyermekek, szülők és az óvoda dolgozói közösen tevékenykedhetnek, törekszünk a családokkal való együttműködésre.

Vegyes csoport lévén mindhárom korosztály számára szervezünk foglalkozásokat, melynek előnye, hogy az életkorukhoz képest fejlettebb kiscsoportos korú gyermekek csatlakozhatnak az idősebb társaik számára szervezett tevékenységekbe, illetve a lemaradással küzdő gyermekek észrevétlenül zárkózhatnak fel a kisebbek számára szervezett tevékenységek segítségével.

A mindennapos mesélés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásos mondókákra, énekekre, dalos játékokra, melyek a magyar nyelv helyes ritmus és kiejtésének kialakulásában játszik nagy szerepet. Emellett pedig fontosnak tartjuk a mindennapos szabad rajzolást, mozgást, amely az iskolás korra készíti fel a gyermekeket.

* * *

Harangvirág csoport (vegyes)

A csoport óvodapedagógusai:

Katona Éva

Dudinszky Zsanett

A csoport dajkája:

Miskolczi Zsuzsa Gabriella

Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy Bükköny Óvoda. Ebben a Bükköny Óvodában van egy Harangvirág csoport, ahol a szabad játékon keresztül történő fejlődést és fejlesztési lehetőségeket tartjuk elsődlegesnek, melyen keresztül a gyermekek összes képessége kibontakozhat. Nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásos szabályjátékokra, mint a fogó játékok, mely által erősítjük szabálytudatuk kialakulását. Mivel csoportunkban hangsúlyt kap a néphagyományok őrzése, így gyakran vesszük be kezdeményezéseinkbe a népi játékokat, néptánc elemeit is játékos formában, melyeket gyermekeink szívesen játszanak. A vizuális asztalnál folyamatosan elérhetőek az eszközök a rajzoláshoz, színezéshez, vágáshoz és ragasztáshoz. Ezeket a tevékenységeket minden gyermekünk szívesen végzi. A galéria alatt kialakított mese sarok által a gyermekek bármikor elővehetik a mesekönyveket. A gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követjük, ezek eredményeiről a szülőkkel rendszeresen konzultálunk. Tudjuk, hogy minden gyermek eltérő képességekkel rendelkezik, ennek megfelelően differenciáltan fejlesztünk. Sok dicsérettel, a pozitív példák kiemelésével motiváljuk őket, megteremtve a nyugodt, szeretetteljes légkört. Mi, a csoport óvodapedagógusai együttműködve, egymást kiegészítve, segítve elértük, hogy a gyermekek biztonságos, szerető környezetben nevelkedjenek. Törekszünk arra, hogy környezettudatos szemléletet közvetítsünk, s hagyománytisztelő gyermekeket neveljünk.

Hitvallásunk: mindenki jó valamiben, türelemmel, elfogadással meg is találjuk ki, miben.

* * *

Margaréta csoport (kiscsoport)

A csoport óvodapedagógusai:

Hurtony Nicoletta

Gombás Petra

A csoport dajkája:

Kovácsné Tiszó Andrea

Egyszer régen, nagyon régen, mese erdő közepében, volt egy kicsi óvoda.

Óvodában 7 kis szoba, a harmadik a Margaréta palota…

Margarétánk kis szirmain a sok vidám kisgyerek, sokat játszik, nevet és énekelni is szeret.

Verseket és meséket is tudunk sokat, eleget, de barkácsolnak, rajzolnak is a kis kezek.

Varázs-játékokat is játszunk, fantáziánk szárnyán elrepít a nagy szőnyeg. Átváltozunk, jót mókázunk, szeretjük a szerepet.

Ha tehetjük el is megyünk, színházba vagy piacra, mindegy hova, fő, hogy tapasztaljon, lásson sokat csapatunk.

Sokat mozgunk a szabadban, sokat jövünk- megyünk. Megfigyelünk, vizsgálódunk, kísérletezni is szeretünk.

Vigyázunk a környezetre, nem pazaroljuk a vizet, szemetet is külön gyűjtjük és ültetni is szeretünk.

A legvígabb izgő-mozgó kis csapat mi vagyunk, ha elfáradunk, ebéd után, mesék szárnyán elalszunk.

Jó kedvűen, szeretetben éldegélünk így együtt, egymás szavaira mindig nagyon figyelünk.

A szülőkkel közös úton lépkedünk és haladunk. Mese erdő közepében jól érezzük magunk.

* * *

Napvirág csoport (vegyes)

A csoport óvodapedagógusa:

Füstné Bakos Veronika

Smeláné Kovalcsik Györgyi

A csoport pedagógiai asszisztense:

Kass Elvira

A csoport dajkája:

Hódiné Gombos Katalin

Egyszer régen nagyon régen kint jártam a meseréten.

Jártamban- keltemben Napvirágra leltem.

Vidám csokorral a kezemben a 4-es csoport Varázsajtaján beléptem.

Ahogy két virág nincs egyforma, úgy a mi csoportunk is tarka,

Közös játék, jó sok móka, hallgatnak a csendes szóra.

Mesélünk és mondókázunk, jó nagyokat tornázunk.

Alkotunk, és sokat játszunk, mindenkit szeretettel várunk!

Célunk, hogy az idejáró gyermekeknek, olyan szeretetteljes, elfogadó, érzelmi biztonságot nyújtó, családias hangulatú, óvodai légkört biztosítsunk, ahol személyiségük harmonikusan fejlődhet. Csoportunkban legmeghatározóbb a szabad játék, hisz ez az óvodáskorú gyermek legfőbb tevékenysége. A közös játék során átéljük az együttjátszás örömét.

Integráltan, egyéni igényeknek megfelelően sok időt szánunk különféle tevékenységekre, egyéni fejlesztésre, mindennapi anyanyelvi nevelésre, mesélésre, mondókázásra. Nagyon fontos feladatnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, a környezettudatos magatartás kialakítását. A lehető legtöbb időt töltünk a szabadban, melyre tágas udvarunk ad lehetőséget. Igyekszünk a gyerekek életét hagyományokkal, programokkal, ünnepekkel gazdagítani. Szeretnénk, ha az óvodai nevelés végére a gyermekek minden területen iskolaéretté válnának.

A szülőkkel jó kapcsolatot alakítunk ki, velük „együtt gondolkodva” neveljük a gyermekeket. Az együtt megélt pillanatok számukra is fontosak, hiszen szívesen vesznek részt csoportunk életében. Köszönet érte.

* * *

Búzavirág csoport (vegyes)

A csoport óvodapedagógusai:

Kovács Marietta

Pogácsás Judit

A csoport dajkája:

Kőhalminé Barcsi Melinda

Búzamező rejtekében

Megbújik egy kisvirág

Kék színéről, felismered

Ő a búzavirág.

Búzavirág közepében

Sok apró kisgyerek

Szeretettel varázsolja el

Az óvó néni Őket.

Virágaink vegyesek,

És szeretetteljesek.

Nagyobbak segítik

A kisebbeket.

Csoportunk gyermekei a biztonságos, nyugodt légkörnek köszönhetően önfeledten játszanak a nap folyamán. Óvodai életünk mindennapjait úgy tervezzük, hogy a gyermekek sokat és szabadon, önfeledten tudjanak játszani, hiszen a játék személyiség formáló forrás, mely nagyban segít nevelési céljaink elérésében, fejleszti a gyermekek készségeit, képességeit. Csoportunk környezetformáló szemléletét a természetes anyagokból készült bútorok és berendezések is tükrözik, melyek jól felszereltek, változatos játéktevékenységet kínálnak. Csoportunkban nagyon gyakran drámajátékot játszunk a gyerekekkel, valamint bábozásra is lehetőségük nyílik.

* * *

Pitypang csoport (vegyes)

A csoport óvodapedagógusa:

Schlemmer Gréta

Vincze Csilla

A csoport dajkája:

Csuhajné Frocsák Marian

„Jó reggelt kívánok!”

Így köszöntjük örömmel egymást minden reggel a Pitypang csoportban, ahová szeretettel várjuk a gyermekeket!

Csoportunkban legfontosabb a játék, hiszen ez minden kisgyermek elsődleges és legfejlesztőbb tevékenysége. A játékhoz változatos eszközöket biztosítunk (téglákat, vonatokat, autókat, állatfigurákat). A nagyobbakkal sokféle társas- és fejlesztő játékot is játszunk.

Sokat mesélünk, mondókázunk, játszunk anyanyelvi játékokat, mert ezek segítik a gyermekek beszédének, gondolkodásának fejlődését.

A közös tevékenységek során tornázunk, énekelünk, sokféle vizuális tevékenységet végzünk.

Szeretjük a természetet, kísérletezünk, kirándulunk és megtartjuk a jeles napokat és lehetőség szerint sok időt töltünk tágas udvarunkon.

Fontosnak tartjuk, hogy a szülőkkel jó kapcsolatot alakítsunk ki, közös programjainkba is bevonva, együttműködve neveljük legnagyobb kincsüket.

* * *

Csillagvirág csoport (nagycsoport)

A csoport óvodapedagógusai:

Grüll Csilla Szilvia

Szabóné Salamin Krisztina

A csoport dajkája:

Windtné Juhász Krisztina

Az Üveghegyen is túl, ahol a csillagvirágok nőnek, ott van a Csillagvirág csoport. Ebben a csoportban nagyon sok jó dolog történik nap mint nap az ide járó gyerekekkel! A legfontosabb feladatuk a játék, hiszen ez az óvodás gyerekek legfejlesztőbb tevékenysége. A tanulási tevékenység és az egyéni és mikro csoportos fejlesztések is játékosan valósulnak meg.

Az „aprónépnek” szabadon lehet alkotni, rajzolni, barkácsolni, építeni, mesebeli világokat létrehozni. Minden napunkat áthatja az éneklés, verselés, mondókázás és kiemelt helyen szerepel a mesélés mely segíti a gyermekek belső képalkotását, emlékezetének, gondolkodásának, beszédkészségének fejlődését is. Lehetőség szerint naponta sok időt töltünk a szabad levegőn, ahol a sok játék és mozgás mellett megfigyeljük a természetet, ezzel is segítve a gyermekek növények, állatok iránti szeretetét, illetve környezettudatos szemléletformálását.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA