Szülői igényekre alapozott szolgáltatások/szakkörök

A 16.00 óra után szervezett külön foglalkozások október 1-től újra indulnak. A térítésmentes szolgáltatásink közül a logopédiát, a prevenciós mozgásfejlesztést (gyógytestnevelést) a gyógypedagógiai és óvodapszichológiai, valamint a fejlesztőpedagógusi ellátást továbbra is ingyenesen biztosítjuk.

Térítés ellenében 16.00 óra után szervezett tevékenységek
 • Kosárovi: Ziccer Team Kft szakedzője tartja a Pajkos épületünkben 5 éves kortól 10-15 fő számára.
 • Ovi Foci: A foglalkozásokat a Baráti Bőrlabda Egyesület szakedzője tartja, csoportonként 20 kisgyermeket foglalkoztatva,5 éves kortól a Pajkos, székhely (Ezüstfenyő), Bükköny épületünkben.
 • Úszás oktatás: FŐNIX úszósuli szakedzője tartja a Bükköny és Pajkos épületünk gyermekei számára 4 éves kortól.
 • Varázsjáték (Szocioemocionális Pedagógiai Terápia) : Az Érem és a Bükköny épületünkben Pásztor Ágnes, mesterpedagógus tartja 3 éves kortól.
 • Menő Manó: Vadász Mónika gyógytestnevelő tartja a Pajkos épületünkben az 5-6 éves korosztály számára.
 • Barangoló: Náhol Ágnes, óvodapedagógus tartja az iskolába készülő nagyok számára a székhely épületünkben.
 • Balett: Az Érem épületünkben tartja szakoktató 4 éves kortól.

 

Térítésmentes
 • Gyógypedagógia: Speciális nevelési igényű, érvényes szakértői véleménnyel rendelkező gyermekek számára, személyre szabottan szakképzett gyógypedagógus látja el a feladatot.
 • Hittan: Heti 1 alkalommal a Pajkos, Bükköny, Érem és Derzsi utcai telephelyünkön hittanoktató tartja a foglalkozásokat, melyek felekezetre való tekintet nélkül igénybe vehetőek.
 • Logopédia: Logopédiai szűrést követően, az 5. életévüket betöltött gyermekek járnak heti 1-2 alkalommal a szakképzett logopédusok fejlesztő foglalkozásaira. A szolgáltatást minden telephelyünkön biztosítjuk.
 • Óvodapszichológus: Valamennyi telephelyünkön heti 1 alkalommal a szülők és gyermekek rendelkezésére áll. Közvetlen segítséget nyújt a nevelő-oktató munkához, valamint konzultációs lehetőséget biztosít a szülők számára is gyermekük nevelésével, fejlesztésével, óvodai beilleszkedésével kapcsolatos kérdésekben.
 • Fejlesztőpedagógus: Az összes épületünkben a BTMN szakvéleménnyel rendelkező gyermekek ellátását valósítja meg a fejlesztésre kijelölt területek mentén.
 • Prevenciós mozgásfejlesztés (gyógytestnevelés): Valamennyi épületünkben előzetes ortopédiai szűrést követően 5 éves kortól az épületek tornatermében heti 2 alkalommal, szakképzett gyógytestnevelő foglakozik a gyerekekkel. 
 • Úszás: A székhelyen a légúti megbetegedésben szenvedő gyermekek részére, 5 éves kortól heti 1 alkalommal szervezzük a Nyéki Imre Uszodában.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA