Ismertető

Székhely bemutatkozója

Óvodánk a XI. kerület kertvárosában egy kis patak mellett helyezkedik el, jó levegőjű, csöndes környé­ken. Az Önkormányzat fenntartása alatt működünk, olyan nyolccsoportos bázisóvodaként, ahol két cso­portban, légúti betegségben szenvedő gyermekek gyó­gyító nevelését is ellátjuk. Óvodánk minden gyermek számára fejlődést és boldog gyermekéveket kínál.

 

A mindennapi életünkben a tevékenységorientált gondolkodás és gyakorlat mellett a művészeti tar­talmakat és formákat kívánjuk előnyben részesíteni céljaink megvalósítása érdekében.

Arra törekszünk, hogy életünknek minél nagyobb részében legyen jelen tartalomként és közvetítő esz­közként a művészet. Valljuk, hogy a művészet szeretete – akár zenében, akár versben, akár képekben találja meg valaki - igényességre nevel. Óvodai életünket a gyermeki érdeklődésre építjük, ami természetes módon nyújtja testi – lelki – szellemi növekedésüket.

 

Mindezt folyamatos és következetes nevelőmunkával, hatékony módszerekkel, gyermekekbe vetett hittel, példamutatással, szeretettel, az értékek átadásával, a családok bevonásával és a gyermekek számára az életet jelentő játékkal valósítjuk meg. Valljuk, hogy a kisgyer­mekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége a játék, így ez a nevelés leghatékonyabb eszköze is.

Csoportjaink, tornatermünk, óvodánk udvara jól fel­szerelt: nevelési értékekben gazdag, önfeledt játékra, mozgásra ösztönzi gyermekeinket.

 

Stabil, felkészült, a nevelés iránt elkötelezett nevelő­testületünk folyamatos, rendszeres ön - és továbbkép­zéssel biztosítja a megfelelő szakmai hozzáértést.

Nevelésünkben kiemelt jelentőségű a gyermekek csa­ládja. Óvodánk életébe tapintatosan, mértéktartóan, ugyanakkor a gyermeki érdekeket következetesen kép­viselve vonjuk be a családokat, hisz ezt tekintjük annak a mintát adó szocializációs közegnek, amit nem meg­változtatni, hanem elsősorban megérteni akarunk.

 

A gyermekek óvodában eltöltött idejét úgy tervezzük és szervezzük, hogy mindvégig érezze a számára leg­fontosabbat: az érzelmi biztonságot.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA