10. téma: Közlekedési eszközök 2020. május 25. – 2020. május 29.

Téma: Közlekedési eszközök

A közlekedésre neveléssel rendszeresen és folyamatosan kell foglalkoznunk az óvodáskorban, mert ez a témakör elég széles ahhoz, hogy ne csak egy-két alkalommal, hanem folyamatosan kerüljön feldolgozásra a gyermek életében.

A mindennapokban folyamatosan fejleszthető, felkészítve a gyermeket a majdani önálló közlekedésre. A terület eredményes fejlesztéséhez szükség van sok cselekedtetésre, gazdag szemléltetésre, ismétlődő gyakorlati alkalmazásra, valamint a téma sokoldalú, komplex feldolgozására.

Külső világ tevékeny megismerése környezeti tartalommal

1. tevékenység: Beszélgessünk a közlekedési eszközökről

Hogyan közlekedhetünk?

Milyen közlekedési eszközöket ismersz?

Hol közlekednek a járművek?

Milyen közlekedési eszközöket ismersz?

Közlekedés a földön

Közlekedés a vízen

Közlekedés a levegőben

Szolgálati közlekedési eszközök

Építkezésekhez használt közlekedési eszközök

Lehetőség szerint sétáljunk a friss levegőn és figyeljük meg az egyes közlekedési eszközöket a városban.

2. tevékenység. „Földön, vízen, levegőben”

Egymásnak dobjuk a labdát miközben azt mondjuk, hogy pl.: föld. Ekkor egy földön közlekedő járművet kell mondania a gyermeknek. A víz esetében egy vízi járművet, még a levegő szó elhangzását követően egy levegőben közlekedő járművet kell mondania.

3. tevékenység: „Ki vezeti?

A játék szabályai ugyanazok, mint az előző esetében, csupán ebben az esetben az egyes közlekedési eszközök vezetőit nevezzük meg: sofőr, hajós kapitány, mozdonyvezető, pilóta…

4. tevékenység: Közlekedésre nevelés

Az út részei:

- járda, úttest, kik és hol közlekednek. Biztonságos gyerekoldal – mindig a fal mellett!

Átkelés az úttesten:

- Melyik mód a legbiztonságosabb?

- Hol kelhet át a gyalogos biztonságosan az úttesten? (lámpás gyalogátkelőhely, kijelölt gyalogátkelőhely)

Az úttesten való biztonságos átkelés megfelelő sorrendje:

  • A járdaszegélynél meg kell állni! De mindig egy nagy lépéssel beljebb kell állni a járdaszegélytől.

  • A forgalom mindkét irányába többször figyelmesen körül kell nézni! Helyes sorrend: balra – jobbra – balra. Ha egyirányú utcában mész át, akkor figyeld meg, melyik irányból jönnek az autók! Ettől függ, hogy melyik irányba kell nézned az egyirányú utcában.

  • Hallgasd a gépkocsik és más, feléd közelítő járművek zaját is!

  • Meg kell várni, míg a járművek megállnak!

  • Fel kell venni a szemkontaktust az autó vezetőjével, hogy meggyőződhess arról, hogy a vezető érzékeli az átkelési szándékot!

  • Egyenesen, a lehető legrövidebb vonalban kell átmenni az úton!

  • Nem szabad futni!

Külső világ tevékeny megismerése matematikai tartalommal

1. játék: Válogasd ki a közlekedési eszközöket

Válogassák szét az autókat, vonatokat, mentő- és tűzoltó autókat, repülőket stb. a következő követelmények alapján:

- Hol közlekedik?

- Melyik járművel utazhatunk távolabbra?

- Mennyi utas fér el benne?

Számolják meg, az egyes csoportok elemeinek számát. Ha átkerül egy közlekedési eszköz a másik csoportba, számolják meg hogy mennyi közlekedési eszköz volt és mennyi lett most az adott csoportban.

2. játék: „Milyen messze van tőlem?” „Hány lépést kell tennem, hogy elérjem?”

Ebben a távolságbecslő játékban a szabály az, hogy tippeljék meg a különböző tárgyak, játékok stb. távolságát. Kinek kell többet lépnie a kisebb vagy a nagyobb gyermeknek? Gyereknek, vagy a felnőttnek?

3. játék: Formák keresése, megnevezése, különböző formákból járművek építése

4. játék: Memóriajáték a közlekedési eszközökkel (link)

5. játék: Járművek és árnyképeik (link)

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Ének

Megy a kocsi, fut a kocsi (link) 

Jön a kocsi most érkeztünk (link) 

Zenehallgatás

Zenekuckó együttes: Biciklire szálltam (link) 

Halász Judit: Helikoffer (link) 

Által mennék én a Tiszán (link) 

Gryllus Vilmos: Bicikli (link) 

Gryllus Vilmos: Traktor (link)

Buborék együttes: Közlekedési jelzőtáblák (link) 

Mesék

Donászy Magda – Tapsi és a villanyrendőr (link) 

V. Szutyejev – A kis hajó (link)

V. Szutyejev – A négy kis ezermester (link)

Közlekedj okosan 1. (link)

Közlekedj okosan 2. (link)

Anyanyelvi játék

1. játék: Szólánc játék:

Mondunk egy járművet, a gyerek megismétli és mond még egyet. Mi most már mindkettőt ismételjük, és mondunk, egy újabbat, majd a gyerek következik, és így tovább…

2. játék: Mi a közös bennük?

Járműveket sorolunk, a gyermeknek pedig meg kell állapítania, hogy mi a közös bennük. Pl.:

- hajó, komp, vitorlás = vízi közlekedési eszköz

- motoros repülő, utasszállító repülő, léghajó = légi közlekedési eszközök

- villamos, vonat, metró = sínen közlekedik

3. játék: Barkóba

A közlekedés témakörében.

4. játék: Kakukktojás

4-5 járművet sorolunk, közé pedig egy másik, oda nem illő szót is beteszünk, pl.: autó, bicikli szék, repülő, busz. Mi nem illik a sorba?

Mondókák és versek

Megy a hajó a Dunán,
Lemaradt a kapitány.
Kiabál, trombitál,
De a hajó meg nem áll.

*

Poros úton kocsi zörög,

A kereke gyorsan pörög.

Sári néni vezeti,

Aki látja, neveti.

*

Enyedi György - A vonat

Si-ha-ha-ha, fut a vonat,

repíti az utasokat.

Ha hegynek megy, a kerekek

ezt suttogják: "Se-gít-se-tek!"

Ám ha völgyben vígan szalad,

füstje keskeny ezüstszalag.

S ha a völgyet már megunta,

besurran az alagútba!

*

Tamkó Sirató Károly - Csöpp kis Márta

Úttest szélén rendőr lámpa,

Mellette a csöpp kis Márta.

Mondd meg, mondd meg rendőr lámpa,

Hogy keljen át csöpp kis Márta.

Megszólal a rendőr lámpa,

Ide figyelj csöpp kis Márta!

Amikor a fényem piros,

Akkor elindulni tilos!

Ha sárga a lámpám fénye,

A járdáról ne lépj le!

De ha lámpám zöldet mutat,

Szabaddá tettem az utat.

Egyenest a célnak tartva,

Indulj át a túlsó partra.

Szaporán szedd ám a lábad,

Mert a sok autó nem várhat.

Túloldalra megérkezvén,

Küldj egy búcsú mosolyt felém.

Én és a te jó anyukád,

Vigyáztunk mi mostan reád.

Megértette csöpp kis Márta,

Mit mondott a rendőr lámpa.

És integetve ment útjára,

Szia, szia rendőr lámpa.

*

Szalai Borbála - Indulhat a vonatunk

Rajzoltam egy vonatot

a vonatra ablakot

ablakra egy nagypapát

ölébe egy unokát

Én vagyok az unoka

nagyapám a nagypapa

az ablakban mi vagyunk

indulhat a vonatunk

*

Weöres Sándor - Repülő

Mi repül ott oly magasra,

felhőknél is magasabbra?

Csőre sincsen, szeme sincsen,

farkán egy szál tolla sincsen.

Ezüst szárny szépen ragyog,

két oldalán kis ablakok.

Repülőgép suhan ott el,

S mellette a helikopter.

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

1. tevékenység: Repülő hajtogatása

2. tevékenység: Repülőgép készítése hulladék anyag újrahasznosításával

3. tevékenység: Autó, vonat és rakéta készítése hulladék anyag újrahasznosításával

4. tevékenység: Tutaj készítése

Mozgás

1. tevékenység: Az egész testet megmozgató felüdítő, élénkítő mozgásos mondóka

A mondókát olyan tempóba mondjuk, hogy a mozdulatokat meg tudjuk valósítani pontosan, célirányosan.

Biciklire szálltam,

(a földön ülve lábainkkal tekerjük a biciklinket)

megfájdult a hátam.

(lábak kinyújtása, felülés, a hát kiegyenesítése, kezeink a derekunkra tesszük) 

Repülőre ültem,

(ülve, karok oldalsó tartásban)

nagyon elszédültem.

(ülésben jobbra-balra dülöngélünk)

Csónakkal mentem,

(kezeinkkel evezünk)

sajnos vízbe estem.

(felállunk, kezeinket lerázzuk)

Máskor ha sietek,
inkább gyalog megyek.

(helyben járás)

2. tevékenység: Tutaj a hullámokon

Üljünk egy székre, mintha a tutajban ülnénk. Fogjuk meg a képzeletbeli evezőnket. Ha az „Anya kapitány” azt mondja, hogy jobbra, akkor dőljünk jobb irányba! (balra, előre, hátra) Vigyázzunk, mert csapkodnak a hullámok, felborulhat a tutajunk, elúszhat az evezőnk, ha nem figyeltek!

3.tevékenység: Izgő-mozgó torna (link) 

Melléklet:

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA