Beiratkozás

Tisztelt Érdeklődő Szülők!

  

A megváltozott körülményekre tekintettel az óvodai beiratkozás az alábbiakban változik: 

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/21. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg, az alábbiak szerint.

Azok a kerületi lakosok, akik gyermeküket NEM Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő óvodába (a továbbiakban: óvoda) kívánják beíratni, azok a választott – egyéb fenntartású – óvodába 2020. április 2. és április 17-e között jelentkezhetnek. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek felvételéről 2020. április 20-áig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek, kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

Kérjük a szülőket, hogy – az előzőekre tekintettel – a választott óvodába történő jelentkezéskor jelezzék szándéknyilatkozatukban a körzetes óvoda nevét és címét.

A lakóhelyük szerinti körzetes óvodáról a https://kir.hu/korzet honlapon tájékozódhatnak.

A kerületi önkormányzati óvodák (a továbbiakban: önkormányzati óvodák) vezetői 2020. április 21-éig hivatalból felveszik azokat a kerületi gyermekeket a lakcímük szerinti körzetes feladatellátási helyre (székhely vagy telephely), akik vonatkozásában nem érkezett jelzés más óvodától, hogy oda felvételt nyertek. Az önkormányzati óvodák vezetői a szülőket a felvételről írásban értesítik. A beiratkozáshoz szükséges iratokat a gyermek első óvodai nevelésének napján kell majd bemutatni. Ebben az esetben a szülőknek nem kell Szándéknyilatkozatot kitölteni, tekintettel arra, hogy a gyermekek az Oktatási Hivatal által megküldött körzetes lista alapján kerülnek felvételre. A szülőnek Szándéknyilatkozatot csak abban az esetben szükséges kitöltenie, amennyiben gyermeke óvodai felvételét nem a körzetileg illetékes óvodába, hanem egy másik önkormányzati óvodába kéri. A nyilatkozatot a választott óvoda vezetőjéhez szükséges eljuttatni.

Előfordulhat olyan helyzet, hogy a körzetes intézményben a listán szereplők számánál kevesebb férőhely áll rendelkezésre. Ekkor a szülőkkel egyeztetés történik a gyermek számára kedvező másik óvodai férőhely felajánlására vonatkozóan.

Az önkormányzati óvodák felvételi körzete feladatellátási helyenként (székhelyintézmények, tagintézmények tekintetében) került meghatározásra. Az érintett óvodavezetők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a felvételek a gyermekek érdekeit szem előtt tartva, és lehetőség szerint a szülői igényeket is kielégítve történjenek. Felhívjuk figyelmüket, hogy az intézmények kizárólag a szabad férőhelyeik terhére teljesíthetik a nem körzetes gyermekek felvételét.

A fentiek alapján, két esetben szükséges a Szándéknyilatkozat kitöltése:

  • az egyéb fenntartású (nem önkormányzati) óvodába történő jelentkezéskor, valamint

  • lakcím szerint nem körzetes önkormányzati óvodába jelentkezés esetén.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a www.ujbuda.hu, valamint az óvodák honlapjáról is letölthető Szándéknyilatkozat óvodai jelentkezéshez 2020-2021. (a továbbiakban: szándéknyilatkozat) című nyomtatványt – segítve ezzel a precíz és egyértelmű eljárás lebonyolítását – kitöltve juttassák el az érintett önkormányzati óvoda e-mail címére, mely megtalálható a www.ujbuda.hu, valamint az önkormányzati óvodák honlapján.

Kérjük, hogy a szándéknyilatkozatot e-mailben 2020. április 19-én 18 óráig küldjék meg az illetékes óvodának.

Köszönjük együttműködésüket!

Üdvözlettel:

Budapest, 2020. március 31.

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna sk.

Dr. László Imre

jegyző

polgármester

 megbízásából: Orosz Anna sk. alpolgármester

Szándéknyilatkozat ide kattintva érhető el. Amennyiben nem áll módjában a szándéknyilatkozatot kinyomtatni, akkor lehetőség van arra, hogy a székhely épületünk (1116 Bp. Ezüstfenyő tér 1.) gazdasági bejáratánál (keddi napokon 08.00-10.00 óra között) kihelyezett nyilatkozatot elvinni, majd kitöltve visszahozni és bedobni az óvoda postaládájába.

Az óvodánk körzet listája ide kattintva érhető el.

Az intézmény bemutatkozását szolgáló óvodai nyílt napok a járványügyi helyzetre való tekintettel elmaradnak. Szíves megértésüket köszönjük!

Néhány fontos információt adnánk azokról a csoportokról, ahova leendő óvodásainkat várjuk:

- a székhely épületünkben 2 életkori kiscsoport indul, valamint a 2 kis létszámú vegyes korosztályú léguti beteg gyermekek gondozásával, nevelésével foglalkozó csoportokba várjuk az iskolába menő gyerekek helyére az új óvodásainkat (ez utóbbi 2 csoportba szakorvosi javaslat szükséges a bekerüléshez),

- a Pajkos épületünkben 1 életkori kiscsoportot indítunk,

- a Bükköny épületünkben 1 életkori kiscsoportot indítunk, valamint 4 vegyes életkorú csoportba fogadunk az iskolába menő gyerkekek helyére új óvodásokat,

- az Érem és Derzsi épületünkben vegyes csoportjainkba fogadunk az iskolába készülő gyerekek helyére új óvodásokat.

Leendő óvodások szülei részére szervezett szülői értekezlet időpontja, helyszíne a járványügyi helyzetre való tekintettel egy későbbi időpontban lesz megtartva. Szíves megértésüket köszönjük!

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA