ÚJBUDAI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT ÁLLÁSKERESŐ ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK

      

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a
3/2022. (I. 25.) XI. ÖK rendelet alapján

ÚJBUDAI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT

hirdet

  

 1. alpályázat Újbudai Ösztöndíj szociális és gyermekjóléti területen, illetve óvodapedagógus képzésben résztvevő hallgatóknak

A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatási intézményben tanuló, Magyarországon lakóhellyel, életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező, magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában

 • igazolja, hogy felsőfokú képzési területen alapképzés esetén az alábbi szakirányok legalább 4. féléves, mesterképzés esetén legalább 2. féléves hallgatója:
 • szociális munka,
 • szociológia,
 • szociálpedagógia,
 • pedagógia,
 • óvodapedagógia,
 • csecsemő- és kisgyermeknevelő;
 • vállalja, hogy a diploma megszerzését követő három hónapon belül a végzettségének megfelelő, elsősorban főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít Újbuda Önkormányzata által fenntartott szociális, gyermekjóléti, vagy köznevelési intézménnyel.

A pályázaton nyertes hallgatókkal Újbuda Önkormányzata szerződés köt, amelyben a hallgató vállalja, hogy a diploma, oklevél megszerzését követően az Újbuda Önkormányzata által fenntartott intézményben a végzettségének, szakképzettségének megfelelő, elsősorban főállású, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt legalább a támogatás időtartamával azonos időtartamig fenntartja. Az ösztöndíjat a hallgatói jogviszony időtartama alatt Újbuda önkormányzata az aktív státusszal rendelkező hallgatóknak biztosítja.

  

A pályázattal elnyerhető tanulmányi ösztöndíj 2022. szeptembertől havi nettó 100.000 Ft.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. május 16. 12.00 óra. A pályázat részletes formai és tartalmi kritériumai itt találhatóak.

  

 1. alpályázat Újbudai Ösztöndíj egészségügyi felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók, valamint szakképzésben résztvevő szakorvos jelöltek számára

A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatási intézményben tanuló, magyarországi állandó lakóhellyel, életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező, magyar anyanyelvű hallgató, vagy szakképzésben résztvevő jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában

   

 • igazolja, hogy orvos- és egészségtudományi képzési területen az alábbi szakirányok

legalább 4. féléves hallgatója:

 • ápoló,
 • gyógytornász,
 • védőnő
 • általános orvos, vagy
 • igazolja, hogy általános orvosi oklevéllel rendelkezik és a szakképzési rendszerben

legfeljebb 3 év van hátra a szakvizsga megszerzéséig;

3) vállalja, hogy

 • az ápoló, gyógytornász, védőnő szakon a diploma megszerzését követő három hónapon belül a végzettségének megfelelő, elsősorban főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít Újbuda Önkormányzata által megjelölt egészségügyi szolgáltatónál és azt legalább a támogatás időtartamával azonos időtartamig fenntartja, vagy
 • az általános orvosi oklevél megszerzését követő hat hónapon belül szakképzési jogviszonyt létesít, illetve
 • a szakorvos jelölt a szakvizsga megszerzését követően feladat-ellátási szerződést köt felnőtt háziorvosi, vagy házi gyermekorvosi körzet ellátására Újbuda területén, melyhez a praxis tulajdonjogának megszerzését önerőből vállalja.     

A pályázaton nyertes hallgatókkal/szakorvos jelöltekkel Újbuda Önkormányzata szerződés köt, amelyben a hallgató/szakorvos jelölt vállalja, hogy a diploma, oklevél szakképzettség megszerzését követően Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata által megjelölt egészségügyi szolgáltatónál a végzettségének, szakképzettségének megfelelő, elsősorban főállású, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt legalább a támogatás időtartamával azonos időtartamig fenntartja.

A pályázattal elnyerhető tanulmányi ösztöndíj 2022. szeptembertől havi nettó 100.000 Ft.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. május 16. 12.00 óra. A pályázat részletes formai és tartalmi kritériumai itt található.

https://kozigazgatas.ujbuda.hu/esemeny/szocialis-es-egeszsegugyi-palyaza...

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA